Terjemahan Al Quran

Listen to Quran

Thursday, March 5, 2009

Tazkirah Jumaat:Segala Amalan Bergantung kepada Niat


Hadis Sayidina Umar bin Al-Khattab r.a katanya: Rasulullah s.a.w bersabda: Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Sesiapa yang berhijrah kerana Allah dan Rasul-Nya, maka Hijrahnya itu kerana Allah dan Rasul-Nya. Sesiapa yang berhijrah untuk mendapatkan dunia dia akan mendapatkannya atau kerana seorang perempuan yang ingin dikahwininya maka Hijrahnya itu mengikut apa yang diniatkannya.

ulama mengariskan mengenai apa yang dinamakan amal soleh. Paling kurang ianya mesti mencakupi dua perkara :

1. Setiap amalan itu tidak bercanggah dengan al Quran dan Sunnah (Islam).

2. Mestilah dengan niat semata-mata kerana Allah SWT.

Setiap amalan yang bercanggah dengan Al Quran dan Sunnah walaupun niatnya betul maka amalannya tertolak. Begitu juga amalan yang tidak bercanggah dengan Islam tetapi niatnya tidak betul juga adalah sia-sia disisi Allah SWT. Paling malang amalan yang bercanggah dengan Islam dan niatnya juga bukan kerana Allah.

No comments: